Fotografka Klára

Nejraději mám celodenní svatební focená, protože mám lepší možnost během dne seznámit se se snoubenci a tím i více času vymyslet fotografický příběh z jejich svatebního dne...To se týká i portrétů, které tak lépe vystihují vztah, povahy a neméně i kouzlo obou novomanželů.
Ve všech portrétních disciplínách si zákazník vybírá snímky,které se mu líbí. Ty jsou následně postprodukčně zpracovány, barevně upraveny do všech variant a vypáleny na DVD. U portrétních afigurální snímků se v plné velikosti odevzdávají pouze snímky postprodukčně zpracované. Ostatní jsou pouze v náhledové variantě. Jejich originály jsou archivovány.